Home

Welkom bij St. Zorgboerderij Benjamin

Ons adres is:

Duivendansweg 18c
8091 PC Wezep
038-3769759 (/06-30511216)
info@benjaminzorg.nl

Initiatiefnemers van St. Zorgboerderij Benjamin zijn Janet Fijn-van Oene en Johannette van Oene-Kragt. Het idee is ontstaan uit de combinatie van liefde voor omgang met verstandelijk gehandicapten, dieren en het werken in de tuin.
De stichting heeft een Raad van Toezicht.

Dagbesteding

Op zorgboerderij BENJAMIN bieden we mensen met een zorgvraag dagbesteding aan in een kleine groep. De werkzaamheden op/om de boerderij staan centraal (zie ook missie/visie). Naast dagbesteding is er nu ook de mogelijkheid voor individuele wandelcoaching.

De zorgboerderij wordt gedreven vanuit christelijke normen en waarden.

VOOR WIE

Om in aanmerking te komen voor een plaats op de zorgboerderij zijn geen specifieke kenmerken vereist. Het belangrijkste criterium is affiniteit met de activiteiten. Vanwege het open karakter kunnen we geen cliënten aannemen met wegloop gedrag. Hetzelfde geldt voor agressie, omdat wij de veiligheid voor dieren, cliënten, vrijwilligers en personeel willen bewaken

ACTIVITEITEN

De activiteiten die worden gedaan op de zorgboerderij hebben voornamelijk te maken met het verzorgen van de dieren, tuin en erf. Ook horen de huishoudelijke taken erbij en wordt er regelmatig gekookt/gebakken. Het weer en het seizoen bepalen in belangrijke mate wat er gedaan wordt.

ACCOMMODATIE

De zorgboerderij heeft beschikking over een deel van een schuur, waarin kantine, werkplaats en dierenverblijf is aangebracht. Er wordt een dierenweide gebruikt van ongeveer 1 hectare en er is een moestuin aanwezig.

LOCATIE

De zorgboerderij ligt in het buitengebied van de gemeente Oldebroek, op ongeveer 3 km van de bebouwde kom van Wezep en Hattemerbroek. De zorgboerderij grenst aan een bosgebied.

Actueel